Bij Elektriciteitswerken Jan Vermeiren kan u terecht voor alles omtrent uw elektrische installatie en dit zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Voor uw woning is de veiligheid van de elektrische installatie van primair belang.
Er moet rekening gehouden worden met wettelijke vereisten,reglementen en keuringen.
Wij letten er dan ook op dat alle regels en wetten inzake veiligheidvoorschriften nageleefd worden.

Wij geven advies en begeleiden u bij de keuring van de elektrische installatie van uw oude huis die door de erkende controleorganismen uitgevoerd worden.

Verplichte elektrische keuring bij verkoop van oudere woningen

De verkoper van een woning of appartement dat gebouwd werd voor 1981, is verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie (elektriciteitsleidingen, zekeringen, aarding, stopcontacten) voor te leggen aan de notaris.

Wanneer dit keuringsverslag er niet is, kan de verkoop niet doorgaan.

 Ook voor kleine herstellingen en depannage kan u bij ons terecht.