Wat is domotica?

Domotica is een technologie, die geleidelijk aan ingeburgerd raakt.
Verlichting, verwarming, koeling, toegangscontrole, beveiliging en het beheer van de huishoudapparaten kunnen met een centraal domoticasysteem bediend worden  met als doel rationeel energiegebruik, verhoging van uw veiligheid, de flexibiliteit, de communicatie en natuurlijk uw comfort.

Waarom kiezen voor domotica ?

Met een domoticasysteem krijg je een beter zicht op het energiegebruik van de woning.

Enkele voorbeelden :

  • Zo kan domotica verschillende grote toestellen in huis, zoals een boiler, vaatwasmachine of droogautomaat – op het goedkoopste elektriciteitstarief laten werken tijdens de daluren.
  • Je kan slimmer verwarmen en verlichten : Temperatuursensoren bedienen de verwarming of koeling naargelang het uur van de dag en op basis van aanwezigheid.
  • Je kan sneller sluipverbruikers ontdekken en uitschakelen : nooit meer je TV vergeten uit te zetten ‘s nachts

Veiligheid is een belangrijke functie die je kan integreren in het domoticasysteem.

  • aanwezigheid simuleren : doen alsof er iemand thuis is wanneer dit niet het geval is. Op geprogrammeerde tijdstippen gaat de verlichting aan en uit, of wordt een rolluik neergelaten.
  • Toegangscontrole en alarmering : Met domotica is het mogelijk om een toegangscontrole met camerabewaking en videofonie uit te werken. Uw alarmsysteem kan naast het melden van een probleem ook actie ondernemen door de verlichting aan te doen, rolluiken naar beneden laten, ..

 

Bij een klassieke elektrische installatie is het zonder kap- en breekwerk zo goed als onmogelijk om achteraf nog aanpassingen door te voeren. Niet zo bij domotica. Bij domotica daarentegen stem je de elektrische installatie beter op je veranderende wensen en behoeften af.

  • Je start met de basis om deze later uitbreiden in functie van jouw budget en behoeften
  • flexibel : andere functies voor knoppen naargelang uw behoeften

Communiceer met je woning en bedien je systeem vanop afstand via smartphone, tablet of je computer.(*)

(*) afhankelijk van het gekozen pakket.

Een veel gebruikte toepassing van domotica is het regelen van de verlichting voor de juiste sfeer, het automatisch doven van verlichting op basis van aanwezigheid, het sluiten van de rolluiken in 1 beweging

Maar ook uw wooncomfort zoals het regelen van de temperatuur per ruimte, ventilatie, enz..

Voor uw domoticasysteem gebruiken we de technologie van Smart-house.be